Luận văn, luận án
338.1 Đ
Đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận /
DDC 338.1
Tác giả CN Đào Trọng Lĩnh
Nhan đề Đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận / Đào Trọng Lĩnh; Phạm Thành Thái, Trương Ngọc Phong: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 70 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế nông nghiệp-Phát triển
Tác giả(bs) CN Phạm Thành Thái: GVHD
Tác giả(bs) CN Trương Ngọc Phong: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109368
00216
0049C65D3CE-8954-46EA-9E09-18BB7DF3093C
005201905161113
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190516111313|zthanhnhan
082 |a338.1|bĐ
100 |aĐào Trọng Lĩnh
245 |aĐánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận / |cĐào Trọng Lĩnh; Phạm Thành Thái, Trương Ngọc Phong: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a70 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế nông nghiệp|xPhát triển
700 |aPhạm Thành Thái: GVHD
700|aTrương Ngọc Phong: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét