Luận văn, luận án
352.6 Tr 121 L
Tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng /
DDC 352.6
Tác giả CN Trần Thị Lý
Nhan đề Tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng / Trần Thị Lý; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 87 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007335
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109367
00216
004EF403B4A-F6B6-4A71-8BD8-823314FB2FAD
005201906110743
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190611074408|bvanpth|y20190516111000|zthanhnhan
082 |a352.6|bTr 121 L
100 |aTrần Thị Lý
245 |aTạo động lực làm việc cho cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng / |cTrần Thị Lý; Nguyễn Văn Ngọc: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a87 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
650 |aHành chính công
700 |aNguyễn Văn Ngọc: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007335
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007335 Kho tham khảo (SDH cũ) 352.6 Tr 121 L Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét