Luận văn, luận án
352.6 Ng 527 D
Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An /
DDC 352.6
Tác giả CN Nguyễn Thị Dung
Nhan đề Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An / Nguyễn Thị Dung; Đỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 78 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007292
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109365
00216
004B6B0178B-E3C8-4612-BE5F-394D2F1027B7
005201905291602
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190529160259|bvanpth|y20190516110329|zthanhnhan
082 |a352.6|bNg 527 D
100 |aNguyễn Thị Dung
245 |aPhát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An / |cNguyễn Thị Dung; Đỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a78 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
650 |aHành chính công
700 |a Đỗ Thị Thanh Vinh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007292
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007292 Kho tham khảo (SDH cũ) 352.6 Ng 527 D Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét