Luận văn, luận án
338.16 Đ 108 V
Phân tích hiệu quả kinh tế của các hộ trồng măng tây xanh tại tỉnh Ninh Thuận /
DDC 338.16
Tác giả CN Đào Nhật Vũ
Nhan đề Phân tích hiệu quả kinh tế của các hộ trồng măng tây xanh tại tỉnh Ninh Thuận / Đào Nhật Vũ; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 71 tr. : bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế nông nghiệp-Hiệu quả
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007278
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109357
00216
004DE97FF0A-1E15-48A4-840B-C672A69F1E6C
005201905291114
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190529111442|bvanpth|y20190516105621|zthanhnhan
082 |a338.16|bĐ 108 V
100 |aĐào Nhật Vũ
245 |aPhân tích hiệu quả kinh tế của các hộ trồng măng tây xanh tại tỉnh Ninh Thuận / |cĐào Nhật Vũ; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a71 tr. : |bbảng biểu ; |c27 cm
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế nông nghiệp|xHiệu quả
700 |aLê Kim Long: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007278
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007278 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.16 Đ 108 V Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét