Luận văn, luận án
629.246 V
Nghiên cứu cải hoán hệ thống đánh lửa ô tô quân sự 3-- 130 /
DDC 629.246
Tác giả CN Vũ Trung Kiên
Nhan đề Nghiên cứu cải hoán hệ thống đánh lửa ô tô quân sự 3-- 130 / Vũ Trung Kiên; Nguyễn Thanh Tuấn: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 75 tr. : hình ảnh ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Hệ thống phanh-Chế tạo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Tuấn: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109350
00216
004E162A49D-5447-47B5-BB2E-5CC6532FBE8B
005201905161048
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190516104825|zthanhnhan
082 |a629.246|bV
100 |aVũ Trung Kiên
245 |aNghiên cứu cải hoán hệ thống đánh lửa ô tô quân sự 3-- 130 / |cVũ Trung Kiên; Nguyễn Thanh Tuấn: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a75 tr. : |bhình ảnh ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kỹ thuật cơ khí động lực. Luận văn thạc sĩ
650 |aHệ thống phanh|xChế tạo
700 |aNguyễn Thanh Tuấn: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét