Luận văn, luận án
658.3 Ng
Nâng chất lượng nguồn nhân lực tại ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang /
DDC 658.3
Tác giả CN Nguyễn Đỗ Duy Anh
Nhan đề Nâng chất lượng nguồn nhân lực tại ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang / Nguyễn Đỗ Duy Anh; Trần Đình Chất, Tô Thị Hiền Vinh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 101 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Trần Đình Chất: GVHD
Tác giả(bs) CN Tô Thị Hiền Vinh: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109348
00216
0041A1ECC32-EFDF-46FD-97C5-211FCB6CEA26
005201905161045
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190516104507|zthanhnhan
082 |a658.3|bNg
100 |aNguyễn Đỗ Duy Anh
245 |aNâng chất lượng nguồn nhân lực tại ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang / |cNguyễn Đỗ Duy Anh; Trần Đình Chất, Tô Thị Hiền Vinh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a101 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aTrần Đình Chất: GVHD
700|aTô Thị Hiền Vinh: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét