Luận văn, luận án
352.6 Ng 527 A
Nâng chất lượng nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang /
DDC 352.6
Tác giả CN Nguyễn Đỗ Duy Anh
Nhan đề Nâng chất lượng nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang / Nguyễn Đỗ Duy Anh; Trần Đình Chất, Tô Thị Hiền Vinh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 101 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công
Tác giả(bs) CN Trần Đình Chất: GVHD
Tác giả(bs) CN Tô Thị Hiền Vinh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007337
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109348
00216
0041A1ECC32-EFDF-46FD-97C5-211FCB6CEA26
005201906110755
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190611075625|bvanpth|c20190611075454|dvanpth|y20190516104507|zthanhnhan
082 |a352.6|bNg 527 A
100 |aNguyễn Đỗ Duy Anh
245 |aNâng chất lượng nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang / |cNguyễn Đỗ Duy Anh; Trần Đình Chất, Tô Thị Hiền Vinh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a101 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
650|aHành chính công
700 |aTrần Đình Chất: GVHD
700|aTô Thị Hiền Vinh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007337
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007337 Kho tham khảo (SDH cũ) 352.6 Ng 527 A Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét