Luận văn, luận án
331.1 Ph 105 H
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An /
DDC 331.1
Tác giả CN L
Nhan đề Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An / Lê Mai Ban; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 58 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Lao động-Kinh tế xã hội
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109344
00216
0045A377D5C-99B5-4D86-8621-B1306C5483D4
005201905161039
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190516104002|zthanhnhan
082 |a331.1|bPh 105 H
100 |aL
245 |aPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An / |cLê Mai Ban; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a58 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aLao động|xKinh tế xã hội
700 |aLê Kim Long: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét