Luận văn, luận án
338.1 L 250 B
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An /
DDC 338.1
Tác giả CN Lê Mai Ban
Nhan đề Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An / Lê Mai Ban; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 58 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Nông nghiệp-Chính sách
Thuật ngữ chủ đề Nông nghiệp-Hiệu quả
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007276
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109344
00216
0045A377D5C-99B5-4D86-8621-B1306C5483D4
005201905291108
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190529110831|bvanpth|y20190516104002|zthanhnhan
082 |a338.1|bL 250 B
100 |aLê Mai Ban
245 |aPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An / |cLê Mai Ban; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a58 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aNông nghiệp|xChính sách
650 |aNông nghiệp|xHiệu quả
700 |aLê Kim Long: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007276
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007276 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.1 L 250 B Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét