Luận văn, luận án
658.3 Ng
Phát triển nguồn nhân lực tại công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định đến năm 2020 /
DDC 658.3
Tác giả CN Nguyễn Trung Hiếu
Nhan đề Phát triển nguồn nhân lực tại công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định đến năm 2020 / Nguyễn Trung Hiếu; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 65 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109338
00216
004F2DDDB5B-928E-4264-A967-6BC67E5B8CB0
005201905161034
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190516103433|zthanhnhan
082 |a658.3|bNg
100 |aNguyễn Trung Hiếu
245 |aPhát triển nguồn nhân lực tại công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định đến năm 2020 / |cNguyễn Trung Hiếu; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a65 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aNguyễn Thị Kim Anh: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét