Luận văn, luận án
658.3 Ng 527 H
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định đến năm 2020 /
DDC 658.3
Tác giả CN Nguyễn Trung Hiếu
Nhan đề Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định đến năm 2020 / Nguyễn Trung Hiếu; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 65 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007342
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109338
00216
004F2DDDB5B-928E-4264-A967-6BC67E5B8CB0
005201906111512
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190611151241|bvanpth|y20190516103433|zthanhnhan
082 |a658.3|bNg 527 H
100 |aNguyễn Trung Hiếu
245 |aPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định đến năm 2020 / |cNguyễn Trung Hiếu; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a65 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aNguyễn Thị Kim Anh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007342
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007342 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.3 Ng 527 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét