Luận văn, luận án
339.2 Ph 105 Nh
Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động tại khu công nghiệp Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa /
DDC 339.2
Tác giả CN Phan Thị Hồng Nhung
Nhan đề Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động tại khu công nghiệp Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa / Phan Thị Hồng Nhung; Phạm Thành Thái: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 66 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Lao động-Kinh tế xã hội
Tác giả(bs) CN Phạm Thành Thái: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007305
000 00000nam a2200000 4500
001109333
00216
004FA089992-B9B5-43A4-B622-6745F1C75F7E
005201905311525
008130110s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190531152533|bvanpth|y20190516102545|zthanhnhan
082 |a339.2|bPh 105 Nh
100 |aPhan Thị Hồng Nhung
245 |aCác yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động tại khu công nghiệp Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa / |cPhan Thị Hồng Nhung; Phạm Thành Thái: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a66 tr. : |bminh họa ; |c27 cm |ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ.
650|aLao động|xKinh tế xã hội
700|aPhạm Thành Thái: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007305
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007305 Kho tham khảo (SDH cũ) 339.2 Ph 105 Nh Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét