Sách tiếng Việt
621.3815 Ng 527 Qu
Bài tập lý thuyết mạch. Phần I (Mạch tuyến tính và nguồn hằng) /
DDC 621.3815
Tác giả CN Nguyễn Quân
Nhan đề Bài tập lý thuyết mạch. Phần I (Mạch tuyến tính và nguồn hằng) / Nguyễn Quân
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 1993
Mô tả vật lý 293 tr. ; 20 cm.
Thuật ngữ chủ đề Mạch điện
Môn học Mạch điện
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000004060
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001775
000 00000nam a2200000 4500
00110656
00211
004F444477A-4C8D-46F4-ADA5-FBD46FB9602C
005201306251058
008130110s1993 vm| vie
0091 0
039|a20130625105815|boanhntk|c20130625104721|doanhntk|y20030827|zchanlt
082 |a621.3815|bNg 527 Qu
100 |aNguyễn Quân
245 |aBài tập lý thuyết mạch. Phần I (Mạch tuyến tính và nguồn hằng) / |cNguyễn Quân
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bTrường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, |c1993
300 |a293 tr. ; |c20 cm.
650 |aMạch điện
690|aMạch điện
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000004060
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001775
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/bt ly thuyet mach p1_nguyen quan/apage_001thumbimage.jpg
890|a2|b33|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000001775 Kho tham khảo (SDH cũ) 621.3815 Ng 527 Qu Sách Tiếng Việt 2
2 1000004060 Kho đọc Sinh viên 621.3815 Ng 527 Qu Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét