Sách tiếng Việt
005.262 M 314 H
Lập trình bằng Turbo Pascal Version 7.0 /
DDC 005.262
Tác giả CN Mittelbach, Henning
Nhan đề Lập trình bằng Turbo Pascal Version 7.0 / Henning Mittelbach biên soạn; Ngô Diên Tập dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1996
Mô tả vật lý 295 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Pascal (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
Tác giả(bs) CN Ngô Diên Tập
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000003500-2
000 00000nam a2200000 4500
00110643
00211
004E00953D4-00A6-40E2-9884-C3FBAEA4865E
005201305271709
008130110s1996 vm| vie
0091 0
039|a20130527171042|bvanpth|c20130527171027|dvanpth|y20030827|zluotbth
082 |a005.262|bM 314 H
100 |aMittelbach, Henning
245 |aLập trình bằng Turbo Pascal Version 7.0 / |cHenning Mittelbach biên soạn; Ngô Diên Tập dịch
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1996
300 |a295 tr. ; |c24 cm
546 |aNguyên bản bằng tiếng Đức
650 |aPascal (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
700 |aNgô Diên Tập
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000003500-2
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/000_tongquat/000_tongquat/lap trinh bang turbo pascal v7_henning mittelbach_001thumbimage.jpg
890|a3|b26|c1|d8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000003502 Kho đọc Sinh viên 005.26̀2 M 314 H SGH 3
2 1000003501 Kho đọc Sinh viên 005.26̀2 M 314 H SGH 2
3 1000003500 Kho đọc Sinh viên 005.26̀2 M 314 H Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét