Sách tiếng Việt
005.8 B 108
Bảo mật trên mạng :
DDC 005.8
Nhan đề Bảo mật trên mạng : bí quyết và giải pháp / Vn-Guide biên dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2000
Mô tả vật lý 648 tr. : Minh họa ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Mạng máy tính - Bảo mật
Môn học An toàn bảo mật thông tin
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000004283
000 00000nam a2200000 4500
00110554
00211
004190561B6-A670-4649-A9C7-57D69B5A9C3B
005201412290938
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20141229093831|bvanpth|c20141229085244|dtrangthuvien|y20030826|zluotbth
082 |a005.8|bB 108
245 |aBảo mật trên mạng : |bbí quyết và giải pháp / |cVn-Guide biên dịch
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2000
300 |a648 tr. : |bMinh họa ; |c21 cm
650 |aMạng máy tính - Bảo mật
690|aAn toàn bảo mật thông tin
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000004283
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/bao mat tren mang_vn guide/abao mat tren mang_vn guide_001thumbimage.jpg
890|a1|b25|c1|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000004283 Kho đọc Sinh viên 005.8 B108 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét