Sách tiếng Việt
005.136 Y 600 Y
Lập trình hợp ngữ (Assembly) và máy vi tính IBM - PC :
DDC 005.136
Tác giả CN Yu, Ytha
Nhan đề Lập trình hợp ngữ (Assembly) và máy vi tính IBM - PC : Giáo trình dùng cho sinh viên, kĩ sư các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông, tự động hóa / Ytha Yu, Charles Marut; Biên dịch: Quách Tuấn Ngọc, Đỗ Tiến Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1998
Mô tả vật lý 684 tr. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Assembly (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
Môn học Lập trình hợp ngữ
Môn học Lập trình thiết bị nhúng
Tác giả(bs) CN Marut, Charles
Tác giả(bs) CN Quách Tuấn Ngọc
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(4): 1000005836-9
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000001724, 3000013185
000 00000nam a2200000 4500
00110490
00211
0044F06B429-CA15-4A45-852B-330C29B0D147
005201709150953
008130110s1998 vm| vie
0091 0
039|a20170915095326|bvinhpq|c20131224074607|dluuyen|y20030825|zchanlt
082 |a005.136 |bY 600 Y
100 |aYu, Ytha
245 |aLập trình hợp ngữ (Assembly) và máy vi tính IBM - PC : |bGiáo trình dùng cho sinh viên, kĩ sư các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông, tự động hóa / |cYtha Yu, Charles Marut; Biên dịch: Quách Tuấn Ngọc, Đỗ Tiến Dũng
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1998
300 |a684 tr. ; |c25 cm.
650 |aAssembly (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
690|aLập trình hợp ngữ
690|aLập trình thiết bị nhúng
700 |aMarut, Charles
700 |aQuách Tuấn Ngọc
852|bKho đọc Sinh viên|j(4): 1000005836-9
852|bKho mượn|j(2): 3000001724, 3000013185
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/laptrinhhopnguassemblyvamayvitinh_ythayu/00page_001thumbimage.jpg
890|a6|b51|c1|d9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000013185 Kho mượn 005.136 Y 600 Y Sách Tiếng Việt 6 Thanh lý 2009
2 1000005837 Kho đọc Sinh viên 005.136 Y 600 Y Sách Tiếng Việt 4 Chờ thanh lý
3 1000005838 Kho đọc Sinh viên 005.136 Y 600 Y Sách Tiếng Việt 3 Chờ thanh lý
4 1000005839 Kho đọc Sinh viên 005.136 Y 600 Y Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
5 1000005836 Kho đọc Sinh viên 005.136 Y 600 Y Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
6 3000001724 Kho mượn 005.136 Y 600 Y Sách Tiếng Việt 5 Thanh lý 2009
  1 of 1 
Nhận xét