Luận văn, luận án
658.3 Ph 104 Nh
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ công nhân viên đối với tổ chức tại các trường trung học cơ sở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre /
DDC 658.3
Tác giả CN Phạm Thành Nhân
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ công nhân viên đối với tổ chức tại các trường trung học cơ sở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre / Phạm Thành Nhân; Phạm Thành Thái: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 76 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Tác giả(bs) CN Phạm Thành Thái: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007255
000 00000nam#a2200000ui#4500
001103938
00216
004339075CC-2C31-4334-8F4A-EBEAE999191A
005201903291035
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190329103529|bvanpth|y20190314155040|zthanhnhan
082 |a658.3|bPh 104 Nh
100 |aPhạm Thành Nhân
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ công nhân viên đối với tổ chức tại các trường trung học cơ sở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre / |cPhạm Thành Nhân; Phạm Thành Thái: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a76 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aQuản trị nhân sự
650 |aGiáo dục
700 |aPhạm Thành Thái: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007255
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007255 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.3 Ph 104 Nh Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét