Luận văn, luận án
664.64 Ng
Nghiên cứu thủy phân rong mơ nguyên liệu bằng Enzyme Polysaccharase và đề xuất giải pháp ứng dụng chế phẩm thủy phân từ rong mơ /
DDC 664.64
Tác giả CN Nguyễn Xuân Pha
Nhan đề Nghiên cứu thủy phân rong mơ nguyên liệu bằng Enzyme Polysaccharase và đề xuất giải pháp ứng dụng chế phẩm thủy phân từ rong mơ / Nguyễn Xuân Pha; Vũ Ngọc Bội, Đỗ Lê Hữu Nam: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 101 tr. : Bảng biểu, hình ảnh ; 27 cm
Tùng thư Ngành Công nghệ thực phẩm. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Rong mơ-Chế biến
Tác giả(bs) CN Đỗ Lê Hữu Nam: GVHD
Tác giả(bs) CN Vũ Ngọc Bội: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001103934
00216
004359977D6-4D24-4D33-8E3F-42A2786BA9E5
005201903141522
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190314152234|zthanhnhan
082 |a664.64|bNg
100 |aNguyễn Xuân Pha
245 |aNghiên cứu thủy phân rong mơ nguyên liệu bằng Enzyme Polysaccharase và đề xuất giải pháp ứng dụng chế phẩm thủy phân từ rong mơ / |cNguyễn Xuân Pha; Vũ Ngọc Bội, Đỗ Lê Hữu Nam: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2018
300 |a101 tr. : |bBảng biểu, hình ảnh ; |c27 cm
490 |aNgành Công nghệ thực phẩm. Luận văn thạc sĩ
650 |aRong mơ|xChế biến
700 |aĐỗ Lê Hữu Nam: GVHD
700 |aVũ Ngọc Bội: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét