Luận văn, luận án
660.634 Ng 527 Ph
Nghiên cứu thủy phân rong mơ nguyên liệu bằng Enzyme Polysaccharase và đề xuất giải pháp ứng dụng chế phẩm thủy phân từ rong mơ /
DDC 660.634
Tác giả CN Nguyễn Xuân Pha
Nhan đề Nghiên cứu thủy phân rong mơ nguyên liệu bằng Enzyme Polysaccharase và đề xuất giải pháp ứng dụng chế phẩm thủy phân từ rong mơ / Nguyễn Xuân Pha; Vũ Ngọc Bội, Đỗ Lê Hữu Nam: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 101 tr. : Bảng biểu, hình ảnh ; 27 cm
Tùng thư Ngành Công nghệ thực phẩm. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề Rong biển-Chế biến
Tác giả(bs) CN Đỗ Lê Hữu Nam: GVHD
Tác giả(bs) CN Vũ Ngọc Bội: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007203
000 00000nam#a2200000ui#4500
001103934
00216
004359977D6-4D24-4D33-8E3F-42A2786BA9E5
005201903251559
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190325155916|bvanpth|y20190314152234|zthanhnhan
082 |a660.634|bNg 527 Ph
100 |aNguyễn Xuân Pha
245 |aNghiên cứu thủy phân rong mơ nguyên liệu bằng Enzyme Polysaccharase và đề xuất giải pháp ứng dụng chế phẩm thủy phân từ rong mơ / |cNguyễn Xuân Pha; Vũ Ngọc Bội, Đỗ Lê Hữu Nam: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2018
300 |a101 tr. : |bBảng biểu, hình ảnh ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Công nghệ thực phẩm. Luận văn thạc sĩ
650 |aCông nghệ sinh học
650 |aRong biển|xChế biến
700 |aĐỗ Lê Hữu Nam: GVHD
700 |aVũ Ngọc Bội: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007203
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007203 Kho tham khảo (SDH cũ) 660.634 Ng 527 Ph Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét