Luận văn, luận án
658.834 V 400 Ph
Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre /
DDC 658.834
Tác giả CN Võ Thị Thu Phương
Nhan đề Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre / Võ Thị Thu Phương; Phạm Xuân Thủy, Lê Hồng Lam: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 74 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ công
Tác giả(bs) CN Phạm Xuân Thủy: GVHD
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Lam: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007271
000 00000nam#a2200000ui#4500
001103927
00216
004AD3647C4-5261-4AA0-93A4-826ACF064203
005201903291650
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190329165108|bvanpth|y20190314151332|zthanhnhan
082 |a658.834|bV 400 Ph
100 |aVõ Thị Thu Phương
245 |aĐánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre / |cVõ Thị Thu Phương; Phạm Xuân Thủy, Lê Hồng Lam: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a74 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650 |aDịch vụ công
700 |aPhạm Xuân Thủy: GVHD
700|aLê Hồng Lam: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007271
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007271 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 V 400 Ph Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét