Luận văn, luận án
639.32 H 407 T
Nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ, sinh sản và ương nuôi cá hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) tại Quảng Ninh /
DDC 639.32
Tác giả CN Hoàng Tuân
Nhan đề Nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ, sinh sản và ương nuôi cá hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) tại Quảng Ninh / Hoàng Tuân; Phạm Quốc Hùng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 44 tr. : ảnh ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Cá hồng Mỹ-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Phạm Quốc Hùng: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007227
000 00000nam a2200000 4500
001103921
00216
0041DAB9FC8-5411-4383-8DEF-44E6B4766B36
005201903261602
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190326160247|bvanpth|y20190314150307|zthanhnhan
082 |a639.32|bH 407 T
100 |aHoàng Tuân
245 |aNghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ, sinh sản và ương nuôi cá hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) tại Quảng Ninh / |cHoàng Tuân; Phạm Quốc Hùng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a44 tr. : |bảnh ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aCá hồng Mỹ|xKỹ thuật nuôi
700 |aPhạm Quốc Hùng: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007227
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007227 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.32 H 407 T Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét