Luận văn, luận án
639.32 H
Nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ, sinh sản và ương nuôi cá hồng mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) tại Quảng Ninh /
DDC 639.32
Tác giả CN Hoàng Tuân
Nhan đề Nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ, sinh sản và ương nuôi cá hồng mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) tại Quảng Ninh / Hoàng Tuân; Phạm Quốc Hùng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 44 tr. : ảnh ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Cá hồng Mỹ-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Phạm Quốc Hùng: GVHD
000 00000nam a2200000 4500
001103921
00216
0041DAB9FC8-5411-4383-8DEF-44E6B4766B36
005201903141502
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190314150307|zthanhnhan
041 |aTiếng Việt
082 |a639.32|bH
100 |aHoàng Tuân
245 |aNghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ, sinh sản và ương nuôi cá hồng mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) tại Quảng Ninh / |cHoàng Tuân; Phạm Quốc Hùng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a44 tr. : |bảnh ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aCá hồng Mỹ|xKỹ thuật nuôi
700 |aPhạm Quốc Hùng: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét