Luận văn, luận án
639.48 D 561 H
Đánh giá hiện trạng nghề nuôi hải sâm và thử nghiệm nuôi hải sâm trắng Holothuria scabra (Jaeger, 1833) từ giai đoạn con giống đến cỡ thương phẩm tại Quảng Ninh /
DDC 639.48
Tác giả CN Dương Thị Hoàn
Nhan đề Đánh giá hiện trạng nghề nuôi hải sâm và thử nghiệm nuôi hải sâm trắng Holothuria scabra (Jaeger, 1833) từ giai đoạn con giống đến cỡ thương phẩm tại Quảng Ninh / Dương Thị Hoàn; Phạm Quốc Hùng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 50 tr. : Bảng biểu, hình ảnh ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Hải sâm-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Phạm Quốc Hùng: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007224
000 00000nam a2200000 4500
001103917
00216
004AAF89264-7FD5-4AB4-AD65-FC6F2F318FF6
005201903261533
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190326153328|bvanpth|y20190314145740|zthanhnhan
082 |a639.48|bD 561 H
100 |aDương Thị Hoàn
245 |aĐánh giá hiện trạng nghề nuôi hải sâm và thử nghiệm nuôi hải sâm trắng Holothuria scabra (Jaeger, 1833) từ giai đoạn con giống đến cỡ thương phẩm tại Quảng Ninh / |cDương Thị Hoàn; Phạm Quốc Hùng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a50 tr. : |bBảng biểu, hình ảnh ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aHải sâm|xKỹ thuật nuôi
700 |aPhạm Quốc Hùng: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007224
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007224 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.48 D 561 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét