Luận văn, luận án
639.31 D
Đánh giá hiện trạng nghề nuôi Hải sâm và thử nghiệm nuôi hải sâm trắng Holothuria scabra (Jaeger, 1833) từ giai đoạn con giống đến cỡ thương phẩm tại Quảng Ninh /
DDC 639.31
Tác giả CN Dương Thị Hoàn
Nhan đề Đánh giá hiện trạng nghề nuôi Hải sâm và thử nghiệm nuôi hải sâm trắng Holothuria scabra (Jaeger, 1833) từ giai đoạn con giống đến cỡ thương phẩm tại Quảng Ninh / Dương Thị Hoàn; Phạm Quốc Hùng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 20178
Mô tả vật lý 50 tr. : Phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Khoa Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Hải sâm-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Phạm Quốc Hùng: GVHD
000 00000nam a2200000 4500
001103917
00216
004AAF89264-7FD5-4AB4-AD65-FC6F2F318FF6
005201903141457
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190314145740|zthanhnhan
041 |aTiếng Việt
082 |a639.31|bD
100 |aDương Thị Hoàn
245 |aĐánh giá hiện trạng nghề nuôi Hải sâm và thử nghiệm nuôi hải sâm trắng Holothuria scabra (Jaeger, 1833) từ giai đoạn con giống đến cỡ thương phẩm tại Quảng Ninh / |cDương Thị Hoàn; Phạm Quốc Hùng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c20178
300 |a50 tr. : |bPhụ lục ; |c27 cm
490 |aKhoa Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aHải sâm|xKỹ thuật nuôi
700 |aPhạm Quốc Hùng: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét