Luận văn, luận án
639.4 Tr
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, mật độ và thức ăn đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843) từ giai đoạn chữ D (Veliger) đến giai đoạn Spat tại Quảng Ninh /
DDC 639.4
Tác giả CN Trần Việt An
Nhan đề Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, mật độ và thức ăn đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843) từ giai đoạn chữ D (Veliger) đến giai đoạn Spat tại Quảng Ninh / Trần Việt An; Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Thành: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 56 tr. : Phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Khoa Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Ngán-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Ngô Anh Tuấn: GVHD
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Thành:GVHD
000 00000nam a2200000 4500
001103912
00216
0040D36859C-55CF-4F61-A463-053EA08AE0DF
005201903141453
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190314145352|zthanhnhan
041 |aTiếng Việt
082 |a639.4|bTr
100 |aTrần Việt An
245 |aNghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, mật độ và thức ăn đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của ngán Austriella corrugata (Deshayes, 1843) từ giai đoạn chữ D (Veliger) đến giai đoạn Spat tại Quảng Ninh / |cTrần Việt An; Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Thành: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a56 tr. : |bPhụ lục ; |c27 cm
490 |aKhoa Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aNgán|xKỹ thuật nuôi
700 |aNgô Anh Tuấn: GVHD
700|aNguyễn Xuân Thành:GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét