Sách tiếng Việt
657
Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp /
DDC 657
Nhan đề Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp / Hoàng Hoa, Bảo Thái
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2004
Mô tả vật lý 855tr. ; 27cm
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Thuật ngữ chủ đề Tài chính
Môn học Kế toán tài chính
Tác giả(bs) CN Bảo Thái
Tác giả(bs) CN Hoàng Hoa
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001103869
00211
004B34E805E-5F2E-4FF5-840A-2455B35AE428
005201903141121
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20190314112157|zhungbt
082 |a657
245 |aCẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp / |cHoàng Hoa, Bảo Thái
260 |aH. : |bThống kê, |c2004
300 |a855tr. ; |c27cm
650 |aDoanh nghiệp
650 |aKế toán
650 |aTài chính
690 |aKế toán tài chính
700 |aBảo Thái
700 |aHoàng Hoa
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/cn_quanlynvtc/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét