Luận văn, luận án
639.5 D
Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống nuôi, thức ăn và kích thước đến các chỉ tiêu sinh sản của cua hoàng đế bố mẹ (Ranina ranina Linnaeus, 1758) /
DDC 639.5
Tác giả CN Dương Thị Phượng
Nhan đề Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống nuôi, thức ăn và kích thước đến các chỉ tiêu sinh sản của cua hoàng đế bố mẹ (Ranina ranina Linnaeus, 1758) / Dương Thị Phượng; Lục Minh Diệp, Nguyễn Thị Thanh Thùy: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại Học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 46 tr : bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Khoa Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Cua hoàng đế-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Lục Minh Diệp: GVHD
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Thùy: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
00016
001103865
00216
0048404C156-FC98-44EA-BAEE-8E867976F047
005201903141053
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190314105341|zthanhnhan
082 |a639.5|bD
100 |aDương Thị Phượng
245 |aNghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống nuôi, thức ăn và kích thước đến các chỉ tiêu sinh sản của cua hoàng đế bố mẹ (Ranina ranina Linnaeus, 1758) / |cDương Thị Phượng; Lục Minh Diệp, Nguyễn Thị Thanh Thùy: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại Học Nha Trang, |c2018
300 |a46 tr : |bbảng biểu ; |c27 cm
490 |aKhoa Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aCua hoàng đế|xKỹ thuật nuôi
700 |aLục Minh Diệp: GVHD
700|aNguyễn Thị Thanh Thùy: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét