Luận văn, luận án
639.66 D 561 Ph
Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống nuôi, thức ăn và kích thước đến các chỉ tiêu sinh sản của cua hoàng đế bố mẹ (Ranina ranina Linnaeus, 1758) /
DDC 639.66
Tác giả CN Dương Thị Phượng
Nhan đề Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống nuôi, thức ăn và kích thước đến các chỉ tiêu sinh sản của cua hoàng đế bố mẹ (Ranina ranina Linnaeus, 1758) / Dương Thị Phượng; Lục Minh Diệp, Nguyễn Thị Thanh Thùy: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại Học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 46 tr : bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Cua hoàng đế-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Lục Minh Diệp: GVHD
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Thùy: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007215
000 00000nam#a2200000ui#4500
00016
001103865
00216
0048404C156-FC98-44EA-BAEE-8E867976F047
005201903261431
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190326143205|bvanpth|y20190314105341|zthanhnhan
082 |a639.66|bD 561 Ph
100 |aDương Thị Phượng
245 |aNghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống nuôi, thức ăn và kích thước đến các chỉ tiêu sinh sản của cua hoàng đế bố mẹ (Ranina ranina Linnaeus, 1758) / |cDương Thị Phượng; Lục Minh Diệp, Nguyễn Thị Thanh Thùy: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại Học Nha Trang, |c2018
300 |a46 tr : |bbảng biểu ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aCua hoàng đế|xKỹ thuật nuôi
700 |aLục Minh Diệp: GVHD
700|aNguyễn Thị Thanh Thùy: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007215
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007215 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.66 D 561 Ph Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét