Luận văn, luận án
658.401 Ng 527 Ng
Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Tổng công ty khoáng sản Dầu khí Nghệ An đến 2020 và tầm nhìn 2025 /
DDC 658.401
Tác giả CN Nguyễn Hữu Ngọc
Nhan đề Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Tổng công ty khoáng sản Dầu khí Nghệ An đến 2020 và tầm nhìn 2025 / Nguyễn Hữu Ngọc; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 91 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh-Kế hoạch
Thuật ngữ chủ đề Quản trị chiến lược
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007269
000 00000nam#a2200000ui#4500
001103858
00216
004FF992A3C-21D4-4E8C-8FFA-5009FC650F6C
005201903291639
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190329164003|bvanpth|y20190314104745|zthanhnhan
082 |a658.401|bNg 527 Ng
100 |aNguyễn Hữu Ngọc
245 |aHoàn thiện chiến lược kinh doanh của Tổng công ty khoáng sản Dầu khí Nghệ An đến 2020 và tầm nhìn 2025 / |cNguyễn Hữu Ngọc; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a91 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh doanh|xKế hoạch
650 |aQuản trị chiến lược
700 |aLê Chí Công: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007269
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007269 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.401 Ng 527 Ng Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét