Luận văn, luận án
639.32 L
Đánh giá hiện trạng nhu cầu con giống cá bớp Rachycentron canadum Linnaeus, 1766 tại Kiên Giang và nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, thức ăn lên sinh trưởng, tỉ lệ sống từ cá mới nở đến cỡ 5-6 cm /
DDC 639.32
Tác giả CN Lê Thanh Hà
Nhan đề Đánh giá hiện trạng nhu cầu con giống cá bớp Rachycentron canadum Linnaeus, 1766 tại Kiên Giang và nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, thức ăn lên sinh trưởng, tỉ lệ sống từ cá mới nở đến cỡ 5-6 cm / Lê Thanh Hà; Lại Văn Hùng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 74 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Cá bớp - Kỹ thuật nuôi cá giống
Thuật ngữ chủ đề Cá Bớp - Kỹ thuật sản xuất giống
Tác giả(bs) CN Lại Văn Hùng: GVHD
000 00000nam a2200000 4500
001103854
00216
004CD5A3BB0-BDAD-4EBF-B43B-07C10A347090
005201903141044
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190314104441|zthanhnhan
082 |a639.32|bL
100 |aLê Thanh Hà
245 |aĐánh giá hiện trạng nhu cầu con giống cá bớp Rachycentron canadum Linnaeus, 1766 tại Kiên Giang và nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, thức ăn lên sinh trưởng, tỉ lệ sống từ cá mới nở đến cỡ 5-6 cm / |cLê Thanh Hà; Lại Văn Hùng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a74 tr. ; |c27 cm
490 |aNgành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn Thạc sĩ
650 |aCá bớp - Kỹ thuật nuôi cá giống
650 |aCá Bớp - Kỹ thuật sản xuất giống
700 |aLại Văn Hùng: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét