Luận văn, luận án
363.7 Y 600 A
Perceptions in local communities of drivers behind ecological changes that take place in Bich Dam, Nha Trang MPA /
DDC 363.7
Tác giả CN Yokie, Anthony A.
Nhan đề Perceptions in local communities of drivers behind ecological changes that take place in Bich Dam, Nha Trang MPA / Anthony A. Yokie; Jahn Petter Johnsen, Pham Thi Thanh Thuy: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 42 tr. : biểu đồ, màu ; 27 cm
Tùng thư Marine Ecosystem based Management and Climate change. Master thesis. Cao học NORHED
Thuật ngữ chủ đề Biến đổi sinh thái-Kỹ thuật
Thuật ngữ chủ đề Ecological Changes-Local Communities
Tác giả(bs) CN Johnsen, Jahn Petter: GVHD
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007212
000 00000nam#a2200000ui#4500
001103850
00216
004F4B1B3A5-40DE-475B-AC4E-669EA43755D0
005201903261115
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190326111605|bvanpth|c20190326110217|dvanpth|y20190314103914|zthanhnhan
082 |a363.7|bY 600 A
100 |aYokie, Anthony A.
245 |aPerceptions in local communities of drivers behind ecological changes that take place in Bich Dam, Nha Trang MPA / |cAnthony A. Yokie; Jahn Petter Johnsen, Pham Thi Thanh Thuy: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a42 tr. : |bbiểu đồ, màu ; |c27 cm
490 |aMarine Ecosystem based Management and Climate change. Master thesis. Cao học NORHED
650 |aBiến đổi sinh thái|xKỹ thuật
650 |aEcological Changes|xLocal Communities
700 |aJohnsen, Jahn Petter: GVHD
700|aPhạm Thị Thanh Thủy: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007212
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007212 Kho tham khảo (SDH cũ) 363.7 Y 600 A Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét