Luận văn, luận án
363.7
Perceptions In Local Communities Of Drivers Behind Ecological Changes That Take Place In Bich Dam, Nha Trang Mpa/
DDC 363.7
Tác giả CN Anthony A. Yokie
Nhan đề Perceptions In Local Communities Of Drivers Behind Ecological Changes That Take Place In Bich Dam, Nha Trang Mpa/Anthony A. Yokie; Jahn Petter Johnsen,Pham Thi ThanThuy: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 42 p. : biểu đồ, màu ; 27cm
Thuật ngữ chủ đề Ecological Changes
Thuật ngữ chủ đề Local Communities
Tác giả(bs) CN Johnsen, Jahn Petter: GVHD
Tác giả(bs) CN Thuy, Pham Thi Than: GVHD
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001103850
00216
004F4B1B3A5-40DE-475B-AC4E-669EA43755D0
005201903141038
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190314103914|zthanhnhan
082 |a363.7
100 |aAnthony A. Yokie
245 |aPerceptions In Local Communities Of Drivers Behind Ecological Changes That Take Place In Bich Dam, Nha Trang Mpa/|cAnthony A. Yokie; Jahn Petter Johnsen,Pham Thi ThanThuy: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a42 p. : |bbiểu đồ, màu ; |c27cm
650 |aEcological Changes
650 |x Local Communities
700 |aJohnsen, Jahn Petter: GVHD
700|aThuy, Pham Thi Than: GVHD
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét