Luận văn, luận án
592.1 Ng
Khảo sát sự biến động thành phần sinh vật phù du dưới sự thay đổi độ mặn trong điều kiện mô phỏng /
DDC 592.1
Tác giả CN Nguyễn Thị Khiếm
Nhan đề Khảo sát sự biến động thành phần sinh vật phù du dưới sự thay đổi độ mặn trong điều kiện mô phỏng / Nguyễn Thị Khiếm; Vũ Ngọc Út: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 66 tr. : ảnh màu, bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Động vật phù du-Đặc điểm sinh học
Tác giả(bs) CN Vũ Ngọc Út: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001103840
00216
0042F75D366-6753-489D-9759-918FEB35996C
005201903141026
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190314102647|zthanhnhan
082 |a592.1|bNg
100 |aNguyễn Thị Khiếm
245 |aKhảo sát sự biến động thành phần sinh vật phù du dưới sự thay đổi độ mặn trong điều kiện mô phỏng / |cNguyễn Thị Khiếm; Vũ Ngọc Út: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a66 tr. : |bảnh màu, bảng biểu ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aChuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aĐộng vật phù du|xĐặc điểm sinh học
700 |aVũ Ngọc Út: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét