Luận văn, luận án
338.372 Ph
Phân tích hiệu quả và năng suất sản xuất của nghề lưới rê xa bờ tại Khánh Hòa /
DDC 338.372
Tác giả CN Phạm Phú Khánh
Nhan đề Phân tích hiệu quả và năng suất sản xuất của nghề lưới rê xa bờ tại Khánh Hòa / Phạm Phú Khánh; Nguyễn Ngọc Duy, Thái Ninh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 60 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế thủy sản
Thuật ngữ chủ đề Ngư nghiệp-Hiệu quả kinh tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Duy: GVHD
Tác giả(bs) CN Thái Ninh: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001103837
00216
00447C74552-D30C-421E-8F56-E422668157CA
005201903141022
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190314102320|zthanhnhan
082 |a338.372|bPh
100 |aPhạm Phú Khánh
245 |aPhân tích hiệu quả và năng suất sản xuất của nghề lưới rê xa bờ tại Khánh Hòa / |cPhạm Phú Khánh; Nguyễn Ngọc Duy, Thái Ninh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a60 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế thủy sản
650 |aNgư nghiệp|xHiệu quả kinh tế
700 |aNguyễn Ngọc Duy: GVHD
700|aThái Ninh: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét