Luận văn, luận án
338.3727 Ph 104 Kh
Phân tích hiệu quả và năng suất sản xuất của nghề lưới rê xa bờ tại Khánh Hòa /
DDC 338.3727
Tác giả CN Phạm Phú Khánh
Nhan đề Phân tích hiệu quả và năng suất sản xuất của nghề lưới rê xa bờ tại Khánh Hòa / Phạm Phú Khánh; Nguyễn Ngọc Duy, Thái Ninh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 60 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế thủy sản
Thuật ngữ chủ đề Ngư nghiệp-Hiệu quả kinh tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Duy: GVHD
Tác giả(bs) CN Thái Ninh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007246
000 00000nam#a2200000ui#4500
001103837
00216
00447C74552-D30C-421E-8F56-E422668157CA
005201903290836
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190329083649|bvanpth|y20190314102320|zthanhnhan
082 |a338.3727|bPh 104 Kh
100 |aPhạm Phú Khánh
245 |aPhân tích hiệu quả và năng suất sản xuất của nghề lưới rê xa bờ tại Khánh Hòa / |cPhạm Phú Khánh; Nguyễn Ngọc Duy, Thái Ninh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a60 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế thủy sản
650 |aNgư nghiệp|xHiệu quả kinh tế
700 |aNguyễn Ngọc Duy: GVHD
700|aThái Ninh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007246
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007246 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.3727 Ph 104 Kh Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét