Luận văn, luận án
639.31 T
Nghiên cứu đực hóa cá bống bớp (Bostrichthys sinensis Lacépède, 1801) bằng phương pháp cho ăn hormone 17-α methyltestosterone tại Nam Định/
DDC 639.31
Tác giả CN Tống Thị Lương
Nhan đề Nghiên cứu đực hóa cá bống bớp (Bostrichthys sinensis Lacépède, 1801) bằng phương pháp cho ăn hormone 17-α methyltestosterone tại Nam Định/ Tống Thị Lương; Nguyễn Tấn Sỹ: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 48 tr. : Phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Khoa Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Cá bống bớp-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tấn Sỹ: GVHD
000 00000nam a2200000 4500
001103826
00216
004F94E6F48-D341-4CFB-ADAC-4A4F56205857
005201903141014
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190314101447|zthanhnhan
041 |aTiếng Việt
082 |a639.31|bT
100 |aTống Thị Lương
245 |aNghiên cứu đực hóa cá bống bớp (Bostrichthys sinensis Lacépède, 1801) bằng phương pháp cho ăn hormone 17-α methyltestosterone tại Nam Định/ |cTống Thị Lương; Nguyễn Tấn Sỹ: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a48 tr. : |bPhụ lục ; |c27 cm
490 |aKhoa Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aCá bống bớp|xKỹ thuật nuôi
700 |aNguyễn Tấn Sỹ: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét