Luận văn, luận án
639.4 Ph
Ảnh hưởng của mật độ giống thả, mật độ lồng nuôi và độ sâu treo lồng đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao ô vuông Periglypta puerpera giai đoạn giống ương tại Quảng Ninh /
DDC 639.4
Tác giả CN Phạm Quốc Việt
Nhan đề Ảnh hưởng của mật độ giống thả, mật độ lồng nuôi và độ sâu treo lồng đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao ô vuông Periglypta puerpera giai đoạn giống ương tại Quảng Ninh / Phạm Quốc Việt; Lương Công Trung: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 37 tr. : ảnh màu ; 27 cm
Tùng thư Chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Ngao ô vuông-Kỹ thuật nuôi
Thuật ngữ chủ đề Ngao-Đặc điểm sinh học
Tác giả(bs) CN Lương Công Trung: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001103821
00216
00452605963-7111-4817-8E91-570383500BC1
005201903141011
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190314101138|zthanhnhan
082 |a639.4|bPh
100 |aPhạm Quốc Việt
245 |aẢnh hưởng của mật độ giống thả, mật độ lồng nuôi và độ sâu treo lồng đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao ô vuông Periglypta puerpera giai đoạn giống ương tại Quảng Ninh / |cPhạm Quốc Việt; Lương Công Trung: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a37 tr. : |bảnh màu ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aChuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aNgao ô vuông|xKỹ thuật nuôi
650 |aNgao|xĐặc điểm sinh học
700 |aLương Công Trung: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét