Luận văn, luận án
639.4 Ph 104 V
Ảnh hưởng của mật độ giống thả, mật độ lồng nuôi và độ sâu treo lồng đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao ô vuông Periglypta puerpera giai đoạn giống ương tại Quảng Ninh /
DDC 639.4
Tác giả CN Phạm Quốc Việt
Nhan đề Ảnh hưởng của mật độ giống thả, mật độ lồng nuôi và độ sâu treo lồng đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao ô vuông Periglypta puerpera giai đoạn giống ương tại Quảng Ninh / Phạm Quốc Việt; Lương Công Trung: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 37 tr. : ảnh màu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng Thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Ngao-Đặc điểm sinh học
Thuật ngữ chủ đề Ngao ô vuông-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Lương Công Trung: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007220
000 00000nam#a2200000ui#4500
001103821
00216
00452605963-7111-4817-8E91-570383500BC1
005201903261508
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190326150841|bvanpth|y20190314101138|zthanhnhan
082 |a639.4|bPh 104 V
100 |aPhạm Quốc Việt
245 |aẢnh hưởng của mật độ giống thả, mật độ lồng nuôi và độ sâu treo lồng đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao ô vuông Periglypta puerpera giai đoạn giống ương tại Quảng Ninh / |cPhạm Quốc Việt; Lương Công Trung: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a37 tr. : |bảnh màu ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Nuôi trồng Thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aNgao|xĐặc điểm sinh học
650 |aNgao ô vuông|xKỹ thuật nuôi
700 |aLương Công Trung: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007220
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007220 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.4 Ph 104 V Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét