Luận văn, luận án
631.58 Đ
Nghiên cứu tận dụng nguyên liệu còn lại của quá trình chế biến thực phẩm (khoai tây, cà rốt, bia, đường) vào lĩnh vực trồng nấm nhằm nâng cao năng xuất và cải thiện chất lượng cho nấm bào ngư xám (Pleurotus sajor- caju) /
DDC 631.58
Tác giả CN Đặng Hạnh Quyên
Nhan đề Nghiên cứu tận dụng nguyên liệu còn lại của quá trình chế biến thực phẩm (khoai tây, cà rốt, bia, đường) vào lĩnh vực trồng nấm nhằm nâng cao năng xuất và cải thiện chất lượng cho nấm bào ngư xám (Pleurotus sajor- caju) / Đặng Hạnh Quyên; Lương Công Trung: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 80 tr ; 27 cm
Tùng thư Ngành Công nghệ sinh học. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề Nấm ăn (thực vật)-Chất lượng
Tác giả(bs) CN Lương Công Trung: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
00016
001103813
00216
004FABE1A78-C345-4AC0-8965-A415071398B7
005201903141006
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190314100713|zthanhnhan
082 |a631.58|bĐ
100 |aĐặng Hạnh Quyên
245 |aNghiên cứu tận dụng nguyên liệu còn lại của quá trình chế biến thực phẩm (khoai tây, cà rốt, bia, đường) vào lĩnh vực trồng nấm nhằm nâng cao năng xuất và cải thiện chất lượng cho nấm bào ngư xám (Pleurotus sajor- caju) / |cĐặng Hạnh Quyên; Lương Công Trung: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a80 tr ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Công nghệ sinh học. Luận văn thạc sĩ
650 |aCông nghệ sinh học
650 |aNấm ăn (thực vật)|xChất lượng
700 |aLương Công Trung: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét