Luận văn, luận án
623.817 Ng
Nghiên cứu quy luật thay đổi nhiệt, độ trên cánh tua bin của động cơ TB2-117A bằng phương pháp mô phỏng số /
DDC 623.817
Tác giả CN Nguyễn Thanh Cường
Nhan đề Nghiên cứu quy luật thay đổi nhiệt, độ trên cánh tua bin của động cơ TB2-117A bằng phương pháp mô phỏng số / Nguyễn Thanh Cường; Huỳnh Văn Vũ, Nguyễn Trường Thành: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 66 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực. Luận văn thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Tàu thuyền-Kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Huỳnh Văn Vũ: GVHD
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trường Thành: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
00015
001103807
00216
0047929E9DE-82CD-4CD6-9606-3F2E78FCF8DF
005201903141000
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190314100108|zthanhnhan
082 |a623.817|bNg
100 |aNguyễn Thanh Cường
245 |aNghiên cứu quy luật thay đổi nhiệt, độ trên cánh tua bin của động cơ TB2-117A bằng phương pháp mô phỏng số / |cNguyễn Thanh Cường; Huỳnh Văn Vũ, Nguyễn Trường Thành: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a66 tr. ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Kỹ thuật cơ khí động lực. Luận văn thạc sĩ.
650 |aTàu thuyền|xKỹ thuật
700 |aHuỳnh Văn Vũ: GVHD
700|aNguyễn Trường Thành: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét