Luận văn, luận án
658.834 Ph 105 V
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng /
DDC 658.834
Tác giả CN Phan Hoàng Vũ
Nhan đề Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng / Phan Hoàng Vũ; Phan Thị Dung: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 75 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng -Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Phan Thị Dung: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007265
000 00000nam#a2200000ui#4500
001103777
00216
0040CB28EF2-3083-4792-A4F8-C4A4C8AB9701
005201903291613
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190329161328|bvanpth|y20190314092848|zthanhnhan
082 |a658.834|bPh 105 V
100 |aPhan Hoàng Vũ
245 |aPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng / |cPhan Hoàng Vũ; Phan Thị Dung: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a75 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aDịch vụ
650 |aKhách hàng |xNghiên cứu
700 |aPhan Thị Dung: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007265
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007265 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Ph 105 V Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét