Sách tiếng Việt
335.402 Gh 202 H
Cuộc đời chúng tôi :
DDC 335.402
Tác giả CN Ghemcốp. H
Nhan đề Cuộc đời chúng tôi : Tiểu sử Các Mác và Phriđrich Ăngghen / H. Ghemcốp; Lê Phương, Phạm Duy Kiên và những người khác dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000
Mô tả vật lý 1426 tr. ; 22 cm
Thuật ngữ chủ đề Ăng Ghen, Phridrich, 1820 - 1895 - Tiểu sử
Thuật ngữ chủ đề Mác, Các, 1818 - 1883 - Tiểu sử
Tác giả(bs) CN H. Ghemcốp
Tác giả(bs) CN Lê Phương
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000002920, 1000002922
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002787
000 00000nam a2200000 4500
00110310
00211
0041FB3FDCF-1359-4D4F-B43D-1383D9146D67
005201705291331
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20170529133138|bvinhpq|c20040803|dthanhntk|y20030819|zluotbth
082 |a335.402|bGh 202 H
100 |aGhemcốp. H
245 |aCuộc đời chúng tôi : |bTiểu sử Các Mác và Phriđrich Ăngghen / |cH. Ghemcốp; Lê Phương, Phạm Duy Kiên và những người khác dịch
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2000
300 |a1426 tr. ; |c22 cm
650 |aĂng Ghen, Phridrich, 1820 - 1895 - Tiểu sử
650 |aMác, Các, 1818 - 1883 - Tiểu sử
700 |aH. Ghemcốp
700 |aLê Phương
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000002920, 1000002922
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002787
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/cuocdoichungtoi_hghemcop/pagethumbimage.jpg
890|a3|b64|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000002787 Kho tham khảo (SDH cũ) 335.402 Gh 202 H Sách Tiếng Việt 3
2 1000002920 Kho đọc Sinh viên 335.402 Gh 202 H Sách Tiếng Việt 2
3 1000002922 Kho đọc Sinh viên 335.402 Gh 202 H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét