GT,Bài giảng ĐHNT
006.6
Bài giảng Trí tuệ nhân tạo /
DDC 006.6
Tác giả CN Nguyễn Đình Cường
Nhan đề Bài giảng Trí tuệ nhân tạo / Nguyễn Đình Cường
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2012, 2019 (Nâng cao)
Mô tả vật lý 136 tr : minh họa
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp tin học
Thuật ngữ chủ đề Trí tuệ nhân tạo
Môn học Trí tuệ nhân tạo
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001102734
00214
00486A47C01-3F8E-489F-8425-45DFB464DD81
005201910041102
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20191004110246|bthanhnhan|y20190225150055|zthanhnhan
082 |a006.6
100 |aNguyễn Đình Cường
245 |aBài giảng Trí tuệ nhân tạo / |cNguyễn Đình Cường
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2012, 2019 (Nâng cao)
300 |a136 tr : |bminh họa
650 |aPhương pháp tin học
650 |aTrí tuệ nhân tạo
690 |aTrí tuệ nhân tạo
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/000_tongquat/trituenhantao_ngdinhcuong/0page_001thumbimage.jpg
890|c2

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét