Sách tiếng Việt
338.1 L 600 S
Nhà nông kinh doanh và quản lý /
DDC 338.1
Tác giả CN Lý Thủy Sơn
Nhan đề Nhà nông kinh doanh và quản lý / Lý Thủy Sơn, Hồ Đức Tuyền, Nhiệm Khởi Thái; Nguyễn Thị Vân Anh biên dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2015
Mô tả vật lý 135 tr. ; 24 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết làm giàu
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế nông nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Nông nghiệp-Quản trị kinh doanh
Môn học Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Hồ Đức Tuyền
Tác giả(bs) CN Nhiệm Khởi Thái
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Vân Anh
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000028381
000 00000nam#a2200000ui#4500
001102122
00211
004E7A422F5-EEAB-46ED-82E9-68D212F50943
005201901221613
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786046511656
039|y20190122161328|zvanpth
082 |a338.1|bL 600 S
100 |aLý Thủy Sơn
245 |aNhà nông kinh doanh và quản lý / |cLý Thủy Sơn, Hồ Đức Tuyền, Nhiệm Khởi Thái; Nguyễn Thị Vân Anh biên dịch
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2015
300 |a135 tr. ; |c24 cm
500 |aSách biếu
650 |aBí quyết làm giàu
650 |aKinh tế nông nghiệp
650 |aNông nghiệp|xQuản trị kinh doanh
690 |aQuản trị kinh doanh
700 |aHồ Đức Tuyền
700 |aNhiệm Khởi Thái
700 |aNguyễn Thị Vân Anh
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028381
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/nhanongkdvaquanly_lythuysonthumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028381 Kho đọc Sinh viên 338.1 L 600 S Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét