Sách tiếng Việt
160 V 500 Ph
Nhập môn Lôgic học /
DDC 160
Tác giả CN Vũ Ngọc Pha
Nhan đề Nhập môn Lôgic học / Vũ Ngọc Pha
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1997
Mô tả vật lý 175 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Logic học
Môn học Logic học
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000002715-7
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002318
000 00000nam a2200000 4500
00110209
00211
0046E43F45E-C905-407E-84ED-A28495DC449B
005201806141514
008130110s1997 vm| vie
0091 0
039|a20180614151354|bvinhpq|c20140331161127|dvanpth|y20030815|zluotbth
082 |a160|bV 500 Ph
100 |aVũ Ngọc Pha
245 |aNhập môn Lôgic học / |cVũ Ngọc Pha
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1997
300 |a175 tr. ; |c21 cm
650 |aLogic học
690|aLogic học
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000002715-7
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002318
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/160_logichoc/nhapmonlogichoc_vungocpha/page_000thumbimage.jpg
890|a4|b102|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000002318 Kho tham khảo (SDH cũ) 160 V 500 Ph Sách Tiếng Việt 4
2 1000002717 Kho đọc Sinh viên 160 V 500 Ph Sách Tiếng Việt 3 Chờ thanh lý
3 1000002715 Kho đọc Sinh viên 160 V 500 Ph Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
4 1000002716 Kho đọc Sinh viên 160 V 500 Ph Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét