Sách tiếng Việt
657
98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp :
DDC 657
Tác giả CN Hà Thị Ngọc Hà
Nhan đề 98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp : Gồm đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị hành chính sự nghiệp khác / Hà Thị Ngọc Hà (ch.b.), Lê Thị Tuyết Nhung, Nghiêm Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2004
Mô tả vật lý 335tr. : Biểu mẫu ; 29cm
Thuật ngữ chủ đề Cơ quan hành chính
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Thuật ngữ chủ đề Tài khoản
Môn học Nguyên lý kế toán
Tác giả(bs) CN Lê Thị Tuyết Nhung
Tác giả(bs) CN Nghiêm Mạnh Hùng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001101854
00211
004943E2D0F-E57B-40E8-AF77-033C0480D87C
005201901151048
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20190115104821|zhungbt
082 |a657
100 |aHà Thị Ngọc Hà
245 |a98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp : |bGồm đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị hành chính sự nghiệp khác / |cHà Thị Ngọc Hà (ch.b.), Lê Thị Tuyết Nhung, Nghiêm Mạnh Hùng
260 |aH. : |bTài chính, |c2004
300 |a335tr. : |bBiểu mẫu ; |c29cm
650 |aCơ quan hành chính
650 |aKế toán
650 |aTài khoản
690 |aNguyên lý kế toán
700 |aLê Thị Tuyết Nhung
700 |aNghiêm Mạnh Hùng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/98sodoketoan_hathingocha/0pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét