Sách tiếng Việt
394.269
Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch :
DDC 394.269
Tác giả CN Dương Văn Sáu
Nhan đề Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành du lịch / Dương Văn Sáu
Thông tin xuất bản H. : Trường đại học Văn hoá, 2004
Mô tả vật lý 314tr. ; 19cm
Thuật ngữ chủ đề Văn hoá truyền thống-Việt Nam
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001101837
00211
0040F78B699-942E-48E2-8168-687D1B1D1BE3
005201901150856
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20190115085653|zhungbt
082 |a394.269
100 |aDương Văn Sáu
245 |aLễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch : |bGiáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành du lịch / |cDương Văn Sáu
260 |aH. : |bTrường đại học Văn hoá, |c2004
300 |a314tr. ; |c19cm
650 |aVăn hoá truyền thống|xViệt Nam
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/390_phongtuc_nghithuc_dangian/lehoivietnam_duongvansau/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét