Sách tiếng Việt
158 M 517
Muốn thay đổi số phận? Bạn làm được! /
DDC 158
Nhan đề Muốn thay đổi số phận? Bạn làm được! / Lê Văn Tư, Lê Thị Thanh Phượng và những người khác dịch
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 508 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Tâm lý học ứng dụng
Tác giả(bs) CN Lê Văn Tư
Tác giả(bs) CN Lê Thị Thanh Phượng
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000028380
000 01315nam a22003254i 4500
001101815
00211
004EFB6C017-A709-4211-BFA7-E07B51A63F5D
005201901141653
008131230s2018 nyua 001 0 eng
0091 0
039|y20190114165323|zvanpth
082|a158|bM 517
245|aMuốn thay đổi số phận? Bạn làm được! / |cLê Văn Tư, Lê Thị Thanh Phượng và những người khác dịch
260|aTp. HCM : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a508 tr. : |bảnh, tranh vẽ ; |c21 cm
500|aSách biếu
650|aTâm lý học ứng dụng
700|aLê Văn Tư
700|aLê Thị Thanh Phượng
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028380
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/muonthaydoisophan_levantuthumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028380 Kho đọc Sinh viên 158 M 517 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:04-05-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét