Sách tiếng Việt
696 Ng 527 L
Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình /
DDC 696
Tác giả CN Nguyễn Đức Lượng
Nhan đề Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình / Nguyễn Đức Lượng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 378 tr. : hình ảnh ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Không khí-Chất lượng
Thuật ngữ chủ đề Công trình-Chất lượng không khí
Môn học Giáo dục bảo vệ môi trường
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028377-9
Địa chỉ NTUKho mượn(1): 3000038364
000 00000nam#a2200000ui#4500
001101814
00211
004FC86DE78-2C0F-48A2-AAD0-8BD260E321FA
005201901141639
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190114163922|zvanpth
082 |a696|bNg 527 L
100 |aNguyễn Đức Lượng
245 |aKiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình / |cNguyễn Đức Lượng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2018
300 |a378 tr. : |bhình ảnh ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aKhông khí|xChất lượng
650|aCông trình|xChất lượng không khí
690 |aGiáo dục bảo vệ môi trường
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028377-9
852|aNTU|bKho mượn|j(1): 3000038364
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/kiemsoatchatluongkk_ngducluongthumbimage.jpg
890|a4|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038364 Kho mượn 696 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 4
2 1000028379 Kho đọc Sinh viên 696 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 3
3 1000028378 Kho đọc Sinh viên 696 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 2
4 1000028377 Kho đọc Sinh viên 696 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét