Sách tiếng Việt
728.09597 V 400 Th
Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt /
DDC 728.09597
Tác giả CN Võ Thị Thu Thủy
Nhan đề Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt / Võ Thị Thu Thủy, Phạm Thủy Tiên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 250 tr. : hình ảnh ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc-Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc-Việt Nam
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Phạm Thủy Tiên
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028374-6
Địa chỉ NTUKho mượn(1): 3000038363
000 00000nam#a2200000ui#4500
001101813
00211
004122C50D7-F14B-4A7B-B190-F5F43A2501DC
005201901141604
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190114160502|bvanpth|y20190114160249|zvanpth
082 |a728.09597|bV 400 Th
100 |aVõ Thị Thu Thủy
245 |aThiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt / |cVõ Thị Thu Thủy, Phạm Thủy Tiên
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2018
300 |a250 tr. : |bhình ảnh ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aKiến trúc|xThiết kế
650|aKiến trúc|xViệt Nam
690 |aKiến trúc
700|aPhạm Thủy Tiên
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028374-6
852|aNTU|bKho mượn|j(1): 3000038363
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/thiennhientrongkientruc_vothithuthuythumbimage.jpg
890|a4|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038363 Kho mượn 728.09597 V 400 Th Sách Tiếng Việt 4
2 1000028376 Kho đọc Sinh viên 728.09597 V 400 Th Sách Tiếng Việt 3
3 1000028375 Kho đọc Sinh viên 728.09597 V 400 Th Sách Tiếng Việt 2
4 1000028374 Kho đọc Sinh viên 728.09597 V 400 Th Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét