Sách tiếng Việt
624.1762 Gi 103
Giải pháp cấu tạo kháng chấn cho công trình xây dựng dân dụng /
DDC 624.1762
Nhan đề Giải pháp cấu tạo kháng chấn cho công trình xây dựng dân dụng / Nguyễn Võ Thông, Trần Hùng và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 190 tr. ; : minh họa ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Giảm chấn-Công trình xây dựng
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế cấu trúc-Công trình xây dựng
Môn học Xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Võ Thông
Tác giả(bs) CN Trần Hùng
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028371-3
Địa chỉ NTUKho mượn(1): 3000038360
000 00000nam a2200000 4500
001101730
00211
0044FBBE2A5-A9AB-40AF-ADE0-C62CD80AF649
005201901111625
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190111162551|zvanpth
082 |a624.1762|bGi 103
245 |aGiải pháp cấu tạo kháng chấn cho công trình xây dựng dân dụng / |cNguyễn Võ Thông, Trần Hùng và những người khác
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2018
300 |a190 tr. ; : |bminh họa ; |c21 cm
500|aSách biếu
650|aGiảm chấn|xCông trình xây dựng
650|aThiết kế cấu trúc|xCông trình xây dựng
690|aXây dựng
700|aNguyễn Võ Thông
700|aTrần Hùng
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028371-3
852|aNTU|bKho mượn|j(1): 3000038360
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/giaiphapcautaokhangchan_ngvothongthumbimage.jpg
890|a4|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038360 Kho mượn 624.1762 Gi 103 Sách Tiếng Việt 4
2 1000028373 Kho đọc Sinh viên 624.1762 Gi 103 Sách Tiếng Việt 3
3 1000028372 Kho đọc Sinh viên 624.1762 Gi 103 Sách Tiếng Việt 2
4 1000028371 Kho đọc Sinh viên 624.1762 Gi 103 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét