Sách tiếng Việt
153.6 H 455 Kh
Đắc nhân tâm :
DDC 153.6
Tác giả CN Hồng Khánh
Nhan đề Đắc nhân tâm : Bí quyết để thành công và thu phục lòng người / Hồng Khánh, Kỳ Anh biên dịch
Thông tin xuất bản Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2011
Mô tả vật lý 143 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Tâm lý học
Tác giả(bs) CN Kỳ Anh
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000028370
000 00000nam#a2200000ui#4500
001101652
00211
004E934ACE4-BA34-4DE4-9396-E4D9F68FA139
005201901111116
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20190111111646|zvanpth
082 |a153.6|bH 455 Kh
100 |aHồng Khánh
245 |aĐắc nhân tâm : |bBí quyết để thành công và thu phục lòng người / |cHồng Khánh, Kỳ Anh biên dịch
260 |aĐà Nẵng : |bĐà Nẵng, |c2011
300 |a143 tr. ; |c19 cm
650|aTâm lý học
700 |aKỳ Anh
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028370
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/dacnhantambiquyetthanhcong_kyanhthumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028370 Kho đọc Sinh viên 153.6 H 455 Kh Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét