Sách tiếng Việt
333.79 Qu 105
Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả /
DDC 333.79
Nhan đề Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả / Bùi Đức Hùng, Lê Văn Doanh và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 199 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Năng lượng
Môn học Kiểm toán năng lượng
Tác giả(bs) CN Bùi Đức Hùng
Tác giả(bs) CN Phạm Hoàng Lương
Tác giả(bs) CN Lê Văn Doanh
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028364-6
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038358-9
000 00000nam a2200000 4500
001101608
00211
0042285129A-89D1-4440-BEFA-8BCBE0BFE041
005201901110937
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190111093736|zvanpth
082 |a333.79|bQu 105
245 |aQuản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả / |cBùi Đức Hùng, Lê Văn Doanh và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2018
300 |a199 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aNăng lượng
690|aKiểm toán năng lượng
700 |aBùi Đức Hùng
700 |aPhạm Hoàng Lương
700 |aLê Văn Doanh
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028364-6
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038358-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/qlyvasudungnangluongtietkiem_buiduchungthumbimage.jpg
890|a5|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038359 Kho mượn 333.79 Qu 105 Sách Tiếng Việt 5
2 3000038358 Kho mượn 333.79 Qu 105 Sách Tiếng Việt 4
3 1000028366 Kho đọc Sinh viên 333.79 Qu 105 Sách Tiếng Việt 3
4 1000028365 Kho đọc Sinh viên 333.79 Qu 105 Sách Tiếng Việt 2
5 1000028364 Kho đọc Sinh viên 333.79 Qu 105 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét