Sách tiếng Việt
658.406 Ph 104 Kh
Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức /
DDC 658.406
Tác giả CN Phạm Vũ Khiêm
Nhan đề dịch Managing change in organizations
Nhan đề Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức / Phạm Vũ Khiêm, Hứa Thùy Trang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 199 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Quản trị học
Thuật ngữ chủ đề Quản trị sự thay đổi
Tác giả(bs) CN Hứa Thùy Trang
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028361-3
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038356-7
000 00000nam a2200000 4500
001101598
00211
00400DFC085-F330-482B-8A32-8652E504328E
005201901110912
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190111091302|bvanpth|y20190111091022|zvanpth
082 |a658.406|bPh 104 Kh
100 |aPhạm Vũ Khiêm
242|aManaging change in organizations
245 |aQuản trị sự thay đổi trong các tổ chức / |cPhạm Vũ Khiêm, Hứa Thùy Trang
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2018
300 |a199 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aQuản trị học
650|aQuản trị sự thay đổi
700 |aHứa Thùy Trang
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028361-3
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038356-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/qtrisuthaydoitrongcactochuc_phamvukhiemthumbimage.jpg
890|a5|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038357 Kho mượn 658.406 Ph 104 Kh Sách Tiếng Việt 5
2 3000038356 Kho mượn 658.406 Ph 104 Kh Sách Tiếng Việt 4
3 1000028363 Kho đọc Sinh viên 658.406 Ph 104 Kh Sách Tiếng Việt 3
4 1000028362 Kho đọc Sinh viên 658.406 Ph 104 Kh Sách Tiếng Việt 2
5 1000028361 Kho đọc Sinh viên 658.406 Ph 104 Kh Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét