Sách tiếng Việt
338.479
Giáo trình tổng quan du lịch :
DDC 338.479
Tác giả CN Ngô Thị Diệu An
Nhan đề Giáo trình tổng quan du lịch : Dùng cho chuyên ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng trình độ Cao đẳng / Ngô Thị Diệu An, Nguyễn Thị Oanh Kiều
Thông tin xuất bản Đà Nẵng : Nhà xb Đà Nẵng, 2014
Mô tả vật lý 230tr : Hình ảnh ; 21cm
Phụ chú Đầu trang sách ghi: Bộ Công thương Trường Cao đẳng Thương mại
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Oanh Kiều
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001101270
00211
00416AE5B19-AB50-462E-A5BC-2B47051E22B2
005201901090804
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20190109080445|zhungbt
082 |a338.479
100 |aNgô Thị Diệu An
245 |aGiáo trình tổng quan du lịch : |bDùng cho chuyên ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng trình độ Cao đẳng / |cNgô Thị Diệu An, Nguyễn Thị Oanh Kiều
260 |aĐà Nẵng : |bNhà xb Đà Nẵng, |c2014
300 |a230tr : |bHình ảnh ; |c21cm
500 |aĐầu trang sách ghi: Bộ Công thương Trường Cao đẳng Thương mại
650 |aDu lịch|xGiáo trình
700 |aNguyễn Thị Oanh Kiều
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/gt_tongquandulich_ngothidieuan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét