Khóa luận
621.82
Thiết kế, chế tạo thiết bị thực hành giám sát tình trạng ổ lăn /
DDC 621.82
Tác giả CN Ông Tấn Phước
Nhan đề Thiết kế, chế tạo thiết bị thực hành giám sát tình trạng ổ lăn / Ông Tấn Phước; Nguyễn Văn Tường: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 65 tr. : bản vẽ, phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Khoa Cơ khí. Ngành Công nghệ Chế tạo máy. Khóa 56
Thuật ngữ chủ đề Thiết bị giám sát-Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Ổ lăn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tường: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001101259
00215
00495C40F79-E33D-4C3B-865F-5EE080E594BE
005201901081657
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190108165800|zvanpth
082 |a621.82
100 |aÔng Tấn Phước
245 |aThiết kế, chế tạo thiết bị thực hành giám sát tình trạng ổ lăn / |cÔng Tấn Phước; Nguyễn Văn Tường: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a65 tr. : |bbản vẽ, phụ lục ; |c27 cm
490 |aKhoa Cơ khí. Ngành Công nghệ Chế tạo máy. Khóa 56
650 |aThiết bị giám sát|xThiết kế
650|aỔ lăn
700 |aNguyễn Văn Tường: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét