Báo, tạp chí
620
Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems
DDC 620
Nhan đề Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems
Thông tin xuất bản [United States] :IEEE, 2012
Kỳ phát hành Quarterly
Thuật ngữ chủ đề Computer-aided design
Thuật ngữ chủ đề Engineering design
000 00000nas#a2200000ui#4500
001101231
0022
004196DAEF0-6910-487A-B568-24BAD4ED9AFD
005201901081537
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20190108153744|bngavt|c20190108153338|dngavt|y20190108153142|zngavt
082 |a620
245 |aComputer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems
260 |a[United States] :|bIEEE, |c2012
310|aQuarterly
650|aComputer-aided design
650|aEngineering design
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/computeraideddesignofintegratedcircuitsandsystems/computeraideddesignofintegratedcircuitsandsystemsthumbimage.jpg
890|c24

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét