Sách tiếng Việt
428
Giáo trình ngữ nghĩa học tiếng Anh :
DDC 428
Tác giả CN Tô Minh Thanh
Nhan đề Giáo trình ngữ nghĩa học tiếng Anh : English semantics / Tô Minh Thanh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
Mô tả vật lý 254tr. : Bảng ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Thuật ngữ chủ đề Ngữ nghĩa học-Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Môn học Ngữ âm – Âm vị học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001101192
00211
0042E49DE8B-9FC9-48FD-A661-A5E98BC66A9D
005201901081406
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20190108140608|zhungbt
082 |a428
100 |aTô Minh Thanh
245 |aGiáo trình ngữ nghĩa học tiếng Anh : |bEnglish semantics / |cTô Minh Thanh
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2011
300 |a254tr. : |bBảng ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
650 |aNgữ nghĩa học|xGiáo trình
650 |aTiếng Anh
690 |aNgữ âm – Âm vị học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tienganh/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/gtngunghiahocta_tominhthanh/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét