Sách tiếng Việt
305.8
Dân tộc học đại cương /
DDC 305.8
Tác giả CN Lê Sĩ Giáo
Nhan đề Dân tộc học đại cương / Lê Sĩ Giáo (ch.b.), Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 9
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2015
Mô tả vật lý 219tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm
Thuật ngữ chủ đề Dân tộc học-Giáo trình
Tác giả(bs) CN Hoàng Lương
Tác giả(bs) CN Lâm Bá Nam
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Thắng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001101086
00211
004F1B36FE4-3FC6-4007-8F10-35F90D4B59CB
005201901080756
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20190108075618|zhungbt
082 |a305.8
100 |aLê Sĩ Giáo
245 |aDân tộc học đại cương / |cLê Sĩ Giáo (ch.b.), Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng
250 |aTái bản lần thứ 9
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2015
300 |a219tr. : |bbảng, sơ đồ ; |c21cm
650 |aDân tộc học|xGiáo trình
700 |aHoàng Lương
700 |aLâm Bá Nam
700 |aLê Ngọc Thắng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/dantochocdaicuong_lesigiao/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét