Khóa luận
621.815 V 400 Th
Thiết kế kỹ thuật máy phủ chất kết dính vào Foam PU chế tạo vỏ bọc ghế xe /
DDC 621.815
Tác giả CN Võ Minh Thuận
Nhan đề Thiết kế kỹ thuật máy phủ chất kết dính vào Foam PU chế tạo vỏ bọc ghế xe / Võ Minh Thuận; Đặng Xuân Phương: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 58 tr. ; 27 cm
Tùng thư Khoa Cơ khí. Chuyên ngành Chế tạo máy. Khóa 56
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế máy
Thuật ngữ chủ đề Máy phủ hóa chất-Thiết kế
Tác giả(bs) CN Đặng Xuân Phương: GVHD
000 00000ncm#a2200000ui#4500
001101082
00215
0049767E1E2-5089-4A9F-862E-2D55D65FBA7E
005201901071658
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190107165901|zvanpth
082 |a621.815|bV 400 Th
100 |aVõ Minh Thuận
245 |aThiết kế kỹ thuật máy phủ chất kết dính vào Foam PU chế tạo vỏ bọc ghế xe / |cVõ Minh Thuận; Đặng Xuân Phương: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a58 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aKhoa Cơ khí. Chuyên ngành Chế tạo máy. Khóa 56
650 |aThiết kế máy
650 |aMáy phủ hóa chất|xThiết kế
700 |aĐặng Xuân Phương: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét